Tarieven

Uurtarief

In beginsel geldt een uurtarief van € 150,-- per uur, excl. BTW. Afhankelijk van de aard, spoedeisendheid of andere bijzondere aspecten kan een hoger tarief in rekening worden gebracht.

 

Vaste prijs

Voor zover mogelijk kan ook een zg. vaste prijs worden afgesproken zodat op voorhand duidelijk is wat de totale kosten zijn.

 

Toevoeging Raad voor de Rechtsbijstand

Indien een client een beperkt inkomen en/of vermogen heeft zal op basis van de Wet op de Rechtsbijstand een toevoeging worden aangevraagd.

Indien die toevoeging wordt verkregen is geen honorarium verschuldigd, behalve een door de Raad van de Rechtsbijstand op te leggen eigen bijdrage. De Raad voor de Rechtsbijstand bepaalt aan de hand van de inkomens- en vermogensgegevens of iemand voor een toevoeging in aanmerking komt (www.raadvoorderechtsbijstand.nl). De toevoeging wordt door de advocaat aangevraagd.

 

Betalingsregeling

In voorkomende gevallen kan eventueel een betalingsregeling worden overeengekomen. Zulks uitsluitend ter beoordeling door Mr. Van den Pol.

 

Adviesgesprek

Voor een eenmalig adviesgesprek van maximaal een half uur geldt een gereduceerd tarief van € 50,--, incl. BTW.


Top